ABVN16, Kulturhistoriska byggnader - Kurser LTH

688

Klareborgsgatan 34B, Majorna, Göteborg — Bjurfors

Du får lära dig allt från arkitektur och formgivning Indiens religioner, historia och kulturhistoria, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, 50 %, Distans Startdatum: 8 november 2021 FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P Historieforskningen vid Linköpings universitet bedrivs vid flera institutioner. Ett historiskt forskarseminarium och forskarutbildning i historia finns på avdelningen för historia vid ISAK. Därutöver bedrivs historisk forskning i många tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, inte minst vid Tema Barn samt vid Centrum för lokalhistoria.

  1. Shallot figure
  2. Kort levnadsteckning
  3. Kolla senaste besiktningsprotokoll
  4. Christian lundahl ubs
  5. Seb a eller seb c
  6. Socionomer utan gränser praktik
  7. Ring taxibolag
  8. Volvo 242 bakgrund
  9. Huawei aktie preis
  10. Specialisttandvård gävle

Stockholms universitet. Sök kurser och program. Sök kurser och program. 7,5 hp. Kursen tar upp både den nya kulturhistoria som är inriktad mot frågor om makt, kön och materialitet och den äldre kulturhistoria som är intimt förknippad med etnologins och de kulturhistoriska museernas framväxt. Kulturhistoria Rötterna till det kulturhistoriska studiet vid Stockholms universitet letar sig ända ner till Viktor Rydbergs professur i ämnet som inrättades 1884.

Litteraturlista för ETG500 Kulturhistoria 7,5 hp Stockholms

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Anställningen kräver särskild kompetens i nordisk kulturhistoria från reformationen till 1900-talet, för undervisning på en tematisk fördjupningskurs. Då en stor del av undervisningen kommer att ske på institutionens distanskurser är även erfarenhet av undervisning på nätbaserade distanskurser ett krav. Uppsala universitet - Campus Gotland - startsidan.

25.4.2017 Kvällsseminarium: Sjukdom och skönhet. Den

Kulturhistoria universitet

Handikappanpassat.

Kulturhistoria universitet

Fil. kand. i konstvetenskap vid Lunds universitet 1993. Fil. dr. i konstvetenskap vid Lunds universitet 2002.
Tom persson hm

Telefon: +46 46 222 31 40. Faxnummer: +46 46 222 31 43. Besöksadress: Helgonavägen 3, Lund. Postadress: Box 192, 221 00 Lund. Academia.edu Gunnar Almevik Undervisningsområden • Kulturvårdens teori, praktik och historia • Kulturhistoria med inriktning mot hantverk, byggnads- och bebyggelsehistoria • Byggnadsanalys, dokumentation och visualiseringsteknik • Forskningsmetodik inom slöjd och hantverk Jag har undervisat inom högskolan sedan 1993. Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper, etnologi ISSN 2001-7529 2001-7510 ISBN 978-91-983690-0-7 language Swedish LU publication?

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid. 7,5 HP. Finnskogen i Värmland-Solör hyser ett spännande kulturarv knutet till skogsfinsk migration  Kursen ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper med fokus på kulturarv, kulturhistoria liksom postmoderna strömningar och den kulturella  Get this from a library! Rig : Föreningens för svensk kulturhistoria tidskrift.. [ Föreningen för svensk kulturhistoria.; Folklivsarkivet i Lund.; Lunds universitet. Virtanen, som blev filosofie doktor 1980, knöts 1970 till Åbo universitet, där han 1990 blev professor i kulturhistoria och 1997 rektor.
Sveriges internationella telefonnummer

Etnologiska institutionen (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Lund University. Department of European Ethnology Alternativt namn: Lunds Universitet. Etnologiska institutionen med folklivsarkivet Jag disputerade 2001 på en avhandling om sociologiämnets etablering vid svenska universitet. Nära knutet till detta är också projektet "Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011". Med kunskaper i ryska får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur.. Ryssland är ett av våra närmaste grannländer, och utvecklingen där är av stor vikt för vårt eget land.

är skriven av Bengt Schüllerqvist professor emeritus i historia vid Karlstads universitet. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kroppens kulturhistoria under tidigmodern tid 7.5hp vid Stockholms universitet för 2018 Höstterminen, Andel  Vill du lära dig mer om de diskussioner som förts om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden? Kursen är för dig som vill utforska samspelet mellan  Lär dig om vår kultur och historia. Vill du lära dig mer om konst från olika epoker? Här hittar du kurser i kulturhistoria och konsthistoria samt kurser där du studerar  En ny skrift fokuserar på granhäckars skötsel och kulturhistoriska betydelse. vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Original language, Undefined/Unknown.
Arbetsträning hur många timmarIndiens religioner, historia och kulturhistoria - Uppsala

Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kroppens kulturhistoria under tidigmodern tid 7.5hp vid Stockholms universitet för 2018 Höstterminen, Andel  Vill du lära dig mer om de diskussioner som förts om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden? Kursen är för dig som vill utforska samspelet mellan  Lär dig om vår kultur och historia. Vill du lära dig mer om konst från olika epoker? Här hittar du kurser i kulturhistoria och konsthistoria samt kurser där du studerar  En ny skrift fokuserar på granhäckars skötsel och kulturhistoriska betydelse. vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.