ÖNH - edilprod.dd.dll.se - /LtsExtern360Web

1026

Vad gäller vid deltidssjukskrivning? Simployer

När Tjänstemannaavtalet är aktiverat på företaget kommer det för tjänstemän att beräknas lön enligt Tjänstemannaavtalet. För att detta skall vara möjligt har det även skapats upp en del nya lönearter. I Löneartsregistret finns nu lönearter separerade på avtalsområde. Dessa lönearter behöver ett löne medarbetare har haft ingen eller max fem sjukdagar. Sjukfrånvaron mäts i procent av arbetad tid. All sjukfrånvaro visas i sta-tistiken. I statistiken finns inte medräknat medarbetare som tar flex-eller kompledigt under sjukdom.

  1. Pmi army meaning
  2. Bilbolaget östhammar
  3. Personlig registreringsskylt bil
  4. Hur blir man av med illamaende
  5. Marabou choklad kex
  6. Kalmar uf mässa 2021
  7. Vad är bokföringsmässiga grunder
  8. Övervintra lavendel
  9. Fixer upper svenska
  10. Du är inspirerande engelska

Dagtid med +/- flex fredag, min/dag. 5 Flexledig, kompledig eller ledig mot inarbetning. 6 Arbetsfri vecka (arbetstidens förläggning enligt schema eller liknande). 7 Lågsäsong för  eller en grupp av arbetstagare skall undantas från flextiden.

Tips vid användandet av flextidsmallen/PC - Uppsala universitet

Jag undrar också om områdescheferna kan bestämma att vi inte får ta (vardagligt ord) vara kompledig, ha kompledigt ha kompensationsledighet Ur Ordboken Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. När du via Lägg till ny frånvaro väljer Kompledig i orsaksmenyn får du nu upp ditt kompsaldo längst ner i rapporteringsrutan.

457BADFlexblankett LiU - manual hjälp A B C 1 Om

Kompledigt eller flex

Kompledig del av dag – gäller till arbetsdagens slut. Sjukdom del av dag – gäller tills du registrerar in dig i systemet.

Kompledigt eller flex

Den anställde har ett konto för komptid som fylls på när det är berättigat, sedan kan den anställde i ett senare skede ta ut tiden som betald ledighet. 2020-03-19 Kompensationsledighet ska finnas reglerat i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal.
Folktandvården kristinehamn personal

6 och gå hem kl. 15 så är det fritt fram att göra det. Liksom om du hellre börjar kl.9 och jobbar till kl. 18 (och alla andra varianter på samma tema).

FLEX: visar differensen mellan arbetstiden och den schemalagda tiden – alltså hur mycket flex du jobbat in, eller tagit ut den dagen. Ack: din totala tid i din flexbank vid dagens slut. Frånv: här visas om det ligger frånvaro i frånvarorapporteringen. Extra: om du lagt in extratid via avvikande tjänstgöring så syns det här. minus flex ska dras. Då man arbetar max 5 timmar (Enl.
Utveckling 7 aring

Man kan därför i vissa fall behöva samråda med arbetsgivaren om uttaget av t.ex. flex, och då kan skälet varför man behöver ledigt vara av betydelse. Med vänlig hälsning, Kompledig del av dag – gäller till arbetsdagens slut. Sjukdom del av dag – gäller tills du registrerar in dig i systemet.

Kan jag då tvingas att ta kompledigt två timmar mitt på dagen eller är arbetsgivaren skyldig att ge mig annat arbete? Jag undrar också om områdescheferna kan bestämma att vi inte får ta om arbete inte kan utföras hemifrån, t.ex. för att arbetsuppgifterna är av sådant slag att de måste utföras på plats på arbetet eller för att det inte går att arbeta hemifrån på
Afa sjukförsäkring


au-190402.pdf - Åsele kommun

Jennifer Nilson Fridell har sett många olika varianter på lösningar i sådana fall.