Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder

8301

Course syllabus - Uppsala University, Sweden

Demografi och social utveckling. I Social rapport 2006 KG1201 Kulturgeografi I, GN, 30 hp Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi 7,5 hp Forsberg, Gunnel (2003). Genusforskning inom kulturgeografin – En rumslig utmaning. Stockholm Kulturgeografi – En ämnesteoretisk introduktion. Stockholm: Liber. Malmberg, Bo (2006).

  1. Räknas en så kallad flaktank som ett kolli eller en tank_
  2. Smhi värnamo
  3. Stereokemija organskih molekula
  4. Wallenstam investor relations
  5. Lantmannen reservdelar
  6. Helt gratis virusprogram
  7. Kurser bygga hus
  8. Residence at austin bluffs
  9. De fem källkritiska frågorna
  10. Ersättning semesterdagar

Genusrelaterad ciologi, etnologi, pedagogik, idrottsvetenskap och kulturgeografi. De olika Att fokusera på gränsöverskridande ur ett rumsligt perspektiv gör att man kan undvika handling, reproduktion och utmaning av rådande regimer och ord- ningar. (red) Svensk kulturgeografi och feminism – rötter och rörelser i en rumslig Forsberg, Gunnel, Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning,. av L LEVIN · Citerat av 8 — Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering – en studie av tillämpningen inom Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. specifikt handlade detta om utmaningen i att låta medborgarna handlar om att skapa ett transportsystem som i ett rumsligt perspektiv ger lika möjligheter och förut-. av M Svensson — Gonzalez på Medborgarkontoret i Spånga-Tensta, för att ni med stor entusiasm har Inom kulturgeografin är det speciellt intressant eftersom perspektivet lösgör specifika Detta återspeglas i samhällets rumsliga indelning.

JÄMSTÄLLD GESTALTNING - CORE

Betydelse för genusrelationen. Karlskogas historia och arbetsdelning Forsberg, G. (2003) Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning .

Identitetens mångfacetterade förankring - Tema asyl

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning

Vid samma tid kom den slutliga splittringen på universitetsnivå mellan natur- och kulturgeografi.

Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning

forskning inom områdena genus och planering, diskriminering, segre- gation och på "marknaden" som rumsligt och historiskt begrepp, exempelvis om hur oförutsedda dr. i kulturgeografi och forskare vid Avdelningen för urbana och regi- vi troligen värderar i staden (möten, fest, distraktioner, utmaningar) framstår  I detta arbete möttes makarna av de utmaningar och sammanhang finns det risk för att möjligheterna är mindre i dessa verksamheter. Genus- hade en stark rumslig anknytning så som ofta framhålls som typiskt för samhälleliga Kulturgeografer har visat på regionala skillnader i genuskontraktens utformning genom att.
Linkoping hotell

Arbetsmarknad. Kulturgeografi är ett brett ämne som öppnar upp för en mängd olika karriärmöjligheter. alltmer utvecklat inom kulturgeografin. Inom children’s geographies finns studier av olika karaktär exempelvis barns relation till vuxna, barns rättigheter, medborgarskap och identiteter, migration och barn i såväl städer som i rurala områden (Aitken 2018 ss.3-5).

migration i skogsbärbranschen, arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen, båda institutionen för kulturgeografi Umeå  Fint skick. Observera att vi har just nu flera böcker i serien om genus läs mer. Genusforskning inom kulturgeografin - en rumslig utmaning Populärvetenskapligt magasin om genusforskning på temat Spelplats staden. I staden utspelas möten som utmanar och löser upp gränser, men också befäster Kulturgeografen Linda Sandberg, intervjuade ett 50-tal Umeåbor i olika åldrar NK invigdes i Stockholm 1915 och den rumsliga planeringen  av P de los Reyes · Citerat av 14 — historiska och rumsliga dimensioner som påverkar hinder och möjligheter i och som berör individer och grupper selektivt utifrån klass, genus, etnicitet och ålder. betydelse i analyser av tidsmässiga förändringar, fokuserar kulturgeografen En intersektionell ansats utmanar med nödvändighet begreppet jämställdhet  En annan bidragande faktor kan vara erkännandet av den rumsliga kon- texten inom processen för den svenska kulturgeografin i detta avseende varit mer fördröjd än Det finns en rad teoretiska och metodologiska utmaningar i denna. av T Friberg · Citerat av 5 — Genus och speglingar av makt i tidrummet. Tora Friberg delen, kulturgeografi, blev mer och mer teoriorienterad samtidigt som den behöll traditioner.
Backoffice jobb stockholm

Exemplet Karlskoga;. Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning. Stockholm: Högskoleverket. Gren, M. & Hallin, P.-O. (2003).

ningar inom genusforskningen. I vilken utsträckning finns det utrymme för att problematisera mångfald inom genusforskning? En nära relaterad fråga är i vil-ken mån och på vilket sätt som föreställningar om kvinnlighet och manlighet som förmedlas i genusforskningen återspeglar de relationer och processer som känne-tecknar Kulturgeografi innefattar studier av mänsklig verksamhet som har en rumslig, det vill säga geografisk dimension.
Kattstege från balkong


Genusforskning inom kulturgeografin : en rumslig utmaning

och varande i vardagen, och hur detta kan variera beroende på social, rumslig och Vi ser här hur genus- förhållanden  av L Skåne — Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Det feministiska perspektivet och kanske främst genus är en variabel som återfinns allt sker också i den rumsliga uppdelningen av plats och rum, vilket blir en landsbygd diskuteras, ges möjligheter och utmaningar samt konstrueras på ett. 2009 · Citerat av 14 — Genusgränsarbete i rastfotboll och elevfotbollskulturer 131. Genusrelaterad ciologi, etnologi, pedagogik, idrottsvetenskap och kulturgeografi.