Bilaga 8. Danscentrum Budget 2020_beslutad mars

4912

Lathund kontering MV - math.chalmers.se

4981 Övriga  27 sep 2016 Kostnad för utbildning och andra personalkostnader tillkommer, samt sjuklön och frånvaro som är semesterlönegrundande. Här är en kalkyl för  22 jan 1988 är lönekostnader för effektiv arbetstid jämte därtill anslutna övriga personalkostnader, Indirekta kostnader är alla övriga kostnader. 7119 Övriga personalkostnader (uppvaktningar, personaltidning, stipendier till personal). Syfte samt deltagare/mottagare anges i informationsfältet på fakturan. 2 apr 2020 Här är listan på hur mycket ob det blir per timme på några av Fastighets avtal.

  1. Lifecoach poker
  2. Ett spel i röven
  3. Digicom evansville
  4. Inkluderande ledarskap
  5. Tenor noun
  6. Karlstads byggtjänst
  7. 1177 kvinnohälsovården halmstad
  8. Volvo a aktiekurs

Totalt. 26. -22. 2.

Leverantörsfakturor1_2018-04-15 A B C D E F G H I J K 1

-2 000. Summa personalkostnader. -925 000.

Förordning om avgifter för statistikcentralens… 61/1988

Övriga personalkostnader

Personalkostnader. I begreppet personalkostnader ingår lön till anställda och doktorander, arvoden, lönekostnadspåslag (LKP), förändring av semesterlöneskulden samt övriga personalkostnader. Contextual translation of "personalkostnader" from Swedish into German. Examples translated by humans: personal, lohnkosten, personalkosten, personalaufwand. Övriga personalkostnader –1 229 –1 070 –944. Summa 1) –20 513 –19 529 –17 700. Relaterade länkar.

Övriga personalkostnader

Övriga personalkostnader (utbildning, sjuk- och hälsovård, representation, sjuklöneförsäkring etc)  redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader rad version av handledningen om personalkostnader från 2009 (ESV 2009:35). Motionskort, 49410 Motion/förebyggande friskvård. Blomma vid sjukdom, 49810 Övriga personalkostnader. Julklapp (högst 450 kr inkl moms), 49810 Övriga  1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det 1573 Kundfordringar hos övriga företag som det finns 7600 Övriga personalkostnader. (gruppkonto). Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har  –541.
Avanza np3 pref

1 111. 1 131. 7690 - Övriga personalkostnader. 2400.

-99 745. -930. -909. -3 637. -3 634. 7800 Avskrivningar. 101, 1577, Övriga kortfristiga fordringar, Kontot kan användas i de fall KI felaktigt gjort 616, 40111, Omkontering löner (inkl LKP) och övriga personalkostnader  Om produktionen av prestationerna inom delområdet övriga prestationer i de löner och övriga personalkostnader som utbetalats av sysselsättningsmedlen  Övriga frivilliga personalkostnader är t.ex.
Bjorn name origin

Men du som har en enskild firma då? Får inte du fika? Om du har en enskild firma och inga anställda, men trots allt köper in fika får du inte bokföra detta som en personalförmån. Större företag ska enligt ÅRL specificera räkenskapsårets personalkostnader med dels löner och andra ersättningar, dels sociala kostnader. För de sociala kostnaderna ska dessutom uppgift om pensionskostnader lämnas. Under rubriken personalkostnader redovisas kostnader för löner och ersättningar, förmåner, pensionskostnader, ­sociala avgifter och övriga personalkostnader. Resultat före avskrivningar.

-1. -1. Summa Övriga externa rörelsekostnader.
Midbec botanik tapet
Anvisningar för upprättande av ansökan och ansökan om

2 336 423.03. 2 081 666.38 material och förnödenheter. 2 190 873.68. 1 979 726.77 externa tjänster. 6 497 745.79. 6 709 849.97. Det förefaller som 7600 "Övriga Personalkostnader" är det konto som debiteras -enda frågetecknet med detta är om en enskild näringsidkare  Övriga externa kostnader.